#

Tarım ve Ormancılık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Projesi

Tarım ve Ormancılık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Projesi kapsamında sektördeki iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek amacıyla Öz Orman-İş Sendikası ile birlikte yaklaşık 1000 çalışana eğitimler verildi.