#

Tarım Makinelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantısı

Tarım makinelerinin kullanımından kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla 25 Ekim 2018 Perşembe günü, Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda Genel Müdürlüğümüzce “Tarım Makinelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantısı” düzenlenmiştir.

Toplantı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan KOÇ, Genel Müdür Yardımcıları Furkan YILDIZ, Sedat YENİDÜNYA, Burhanettin KURT ve ilgili daire başkanlarının katılımının yanı sıra On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Y. Benal ÖZTEKİN Moderatörlüğünde, Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Ali BAYAT, Prof Dr. Ferdi TANIR, Ankara Üniversitesi Dr. Barış EMİNOĞLU’ nun akademik destekleri ve alanında uzman kamu ve özel sektör temsilcileri, ilgili meslek odası ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan KOÇ yaptığı açılış konuşmasında, Genel Müdürlüğün tarım sektöründe, ilgili Bakanlıklar ve kurumlarla çalışmalarının hali hazırda devam ettiği ve yapılan bu istişare toplantısı sonrasında somut bazı yeni adımların atılacağını belirtmiştir. Konuşmasında çiftçilerin büyük çoğunluğunun Bağ-kurlu olması nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kapsamı dışında olduklarını ancak mutlaka Kanun kapsamı içerisine alınmaları gerektiği hususuna yer vermiştir. Ayrıca tarım sektöründe en sık kullanılan ekipman olan ve yaşanan iş kazalarında büyük payı olan traktör özelinde çiftçi eğitimlerinin yapılması gerektiğini, bu eğitimin paralelinde yapılacak kampanyalarla traktör parkının yenilenmesini, özellikle tarımın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde çocuklarında tarım makineleri konusunda bilgilendirilmesinin önemli konular arasında yer aldığını vurgulamıştır.

Sektörde en çok iş kazasına neden olan traktör ve tarım makinesi kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla özellikle imalat aşamasından itibaren yapılması gerekenlerin konu olduğu bu toplantıda sahada güvenli olmayan kaç traktör ve tarım makinesi olduğunun bilinmediği, bu konu ile ilgili herhangi bir veri tabanının olmadığı, bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında traktörlerin de periyodik kontrollerinin takip edilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra denetim mekanizmasının güçlendirilmesi, imalat izin prosedürlerinde güvenli üretimi destekleyen bölümlere yer verilmesi, güvenli makine kullanımı ile ilgili eğitim faaliyetlerinin gündeme gelmesi, çiftçilerin tarımsal mekanizasyon konusunda belgelendirme çalışmalarının yapılması gerektiği konuları üzerinde durulmuştur.

Toplantı sonucunda Üniversitelerden katılım sağlayan değerli akademisyenler ve ilgili diğer alanında uzman katılımcıların görüş ve önerileriyle tarım makinelerinde iş sağlığı ve güvenliği sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili eylem planı taslağı oluşturulmuştur.

Program Akışı için tıklayınız