33. İSG Haftasında Sektörel Yaklaşımlar

2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 33. İSG Haftası etkinlikleri kapsamında, Tarım, Turizm, Eğitim, Hukuk, Teknolojik Dönüşüm, İnşaat, Mermer Ocakçılığı gibi bölgenin özelliklerini de kapsayan sektörlerde İSG uygulamalarının işlendiği 9 ana oturum gerçekleştirilmiştir.

Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 1.oturumumuz 2 Mayıs 2019 saat 14:00 – 16:30 arasında gerçekleştirilmiş olup, Oturum Moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Murad ÇANAKCI yönetmiştir.

“Tarım Makineleri Kaynaklı İSG Sorunlarının Önlenmesine Yönelik İyi Uygulama Örneği: IMPLEMENT Projesi” sunumunu On Dokuz Mayıs Üniversitesinden Doç. Dr. Yeşim Benal ÖZTEKİN,

“Tarım Sektörü Projeksiyonu ve Teşvik Mekanizmaları ” sunumunu, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, İl Müdürü Mustafa Özen,

“Tarım Sektöründe Ulusal İSG Profili” sunumunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Aslıcan GÜLER,

“Bilinçli Çiftçi Projesi ve İSG ARGE Faaliyetleri” Türk Traktör Anonim Şirketi, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Selim Argun, konularında sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

Program akabinde, Tarım Sektörü ile ilgili tiyatro gösterisi yapılmıştır.

Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 2.oturumumuz 3 Mayıs 2019 saat 16:30-18:00 arasında gerçekleştirilmiştir. Oturum Moderatörlüğünü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Erol Tekçe Yönetmiştir.

“ Sera Kurulumunda İSG Uygulamaları” sunumu, Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneğinden Caner YILMAZ,

“ Mevsimlik Tarım Çalışanları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” sunumunu Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Ferdi TANIR,

“ Bitki Koruma Ürünlerinin Çalışanlar Üzerinde Toksikolojik Etkisi ve Sağlık Gözetimi” sunumunu Gazi Üniversitesinden Dr. Esra EMERCE,

“ Sera Çalışanlarına Yönelik İyi Uygulama Örnekleri” sunumunu Titiz Agro Grubundan, İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Mesut YILMAZ gerçekleştirmiştir.

Program akabinde, Tarım Sektörü ile ilgili tiyatro gösterisi yapılmıştır.