#

Ulusal Politikamız

İş sağlığı ve güvenliği kanunu, ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği profili açısından bir dönüm noktası olmuştur. Kanunun yanı sıra Avrupa Birliği katılım süreci, ilgili kurum ve kuruluşların konuyu sahiplenmesi, saha çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, kurumsal işyerlerinin iyi uygulama örnekleri, akademik çalışmalar, sivil toplum kuruluşların faaliyetleri ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği profilini yükseltmiştir. İş sağlığı ve güvenliği istatistiklerinde halen istenilen seviyeye gelinemese de iş kazalarında ki düşen ivme yürütülen politikalarda doğru adımlar atıldığını göstermektedir. Ancak ivmenin yükselişi, ilgili tüm tarafların bir arada topyekün mücadelesiyle doğrudan ilişkilidir. Tüm tarafların sorumluluk alması ve faaliyetlerin işbirliği içerisinde yürütülmesi ile mümkün olabilecektir.

Bu kapsamda sektörde en çok iş kazasına neden olan tarım makinelerinden kaynaklı kazalar, ile meslek hastalıklarına neden olan pestisitler (bitki koruma ürünleri) ile ilgili yürütülen çalışmalar ön planda tutulmakta, diğer yandan sektörün zayıf yönü olan güvenlik kültürü eksikliğinin giderilmesine yönelik politikalar ön planda tutulmaktadır. Mesleki eğitimler, farkındalık artırmaya yönelik sempozyum ve seminerler, çiftçi eğitimleri, bilgilendirme materyalleri ile güvenlik kültürünün artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu amaçlara hizmet etmek için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ulusal, uluslararası işbirlikleri, projeler gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar sadece İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olan tarım çalışanları değil tüm çiftçilerimizin sağlık ve güvenliğinin iyileştirilmesi yönünde sürdürülmektedir.

Bu kapsamda ulusal politikamız;

Teknik düzenlemelere uygun traktör ve tarım makineleri kullanımının yaygınlaştırılması,

Pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin azaltılması için uygun kullanımının öğretilmesi,

Saha uygulamalarında mevzuata uygunluğun sağlanması,

İlgili kurum ve kuruluşların tarım politikalarına iş sağlığı ve güvenliğini dahil etmesi,

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili sorumluluğu olan tüm taraflarda farkındalıklarının artırılması, olup bu politika doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetler www.guvenlitarim.gov.tr adresi aracılığıyla etkin bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.