#

ZOONOZLAR

Hayvancılık faaliyetlerinde çalışanlar, gerek elde edilen ürünler ve hayvanlar ile gerekse faaliyetlerin yapıldığı çevre biyolojik, kimyasal ve fiziksel açıdan çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu risklerin başında zoonozik hastalıklar ve hayvansal üretime bağlı çeşitli kaza ve yaralanmalar gelmektedir.

Bu tür hastalıklar ile mücadele için, veteriner hekimler başta olmak üzere işyeri hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarının işbirliği içerisinde çalışması önemlidir.


Zoonozlardan korunmak için;

  • Tehlikeli bir madde içeren (örneğin bir mikro organizma) iş faaliyetlerinden kaynaklanan sağlık riskleri değerlendirmek;
  • Tehlikeli maddelere maruz kalındığı durumlarda tehlikeyi uygun şekilde kontrol etmek, ( hayvanları sağlıklı tutarak riski minimize etmek gibi)
  • Kontrol önlemlerini güncellemek ve sürdürmek (hayvanlarla temasdan kaçınma, sadece gerekli olduğunda temas etme gibi)
  • Çalışanların belirli aralıklarla bilgilendirmek (özellikle kişisel hijyen ile ilgili)
  • Uygun kişisel koruyucu donanım kullanmak.
  • Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, özellikle enfeksiyona daha açık olan çocuklar ve yaşlılar gibi tarım işletmelerine gelen ziyaretçileri de etkileyebilir.